Hari

Jumat

,

Tanggal

19 Agustus 2022

,

Jam

Daftar Bezetting

NO NAMA NIP PANGKAT JABATAN LAT. JABATAN PEND AKHIR TTL MUTASI KEPEGAWAIAN MASUK MUTASI KEPEGAWAIAN KELUAR
GOL/RUANG TMT NAMA TMT NAMA THN NAMA T.LLS TK.IJAZAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 KORNEL SIANTURI, SH.M.Hum 19540526198003100 - - - - - - - - - - Kelapa Tinggi, 26-05-1954 - -

Copyright © 2017 - 2022. Pengadilan Tinggi Maluku Utara